KOULUTUKSESTA

Alasivuilla on tietoa alueellisista kursseista ja Eläkerläiset ry:n kursseista.

Pruntsilla on parittomien vikkojen perjataina alustuksia ja keskustelua ajankohtaisista aiheista.