Kemin eläkeläiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2019

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eläkeläisten ja
ikääntyvien edunvalvojana. Tavoitteena on turvata jokaiselle eläkeläiselle ja ikäihmiselle hyvinvoinnin aineelliset, henkiset ja sosiaaliset edellytykset sekä mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään. Lisäksi yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia ikätovereiden tapaamiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Sillä
tavalla autetaan jäsenistön terveyden ja virkeyden säilyttämistä.

Pyrimme vaikuttamaan myös muuhun yhteiskunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon. Tavoitteena on rauhaan, demokratiaan, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon perustuva yhteiskunta.

EDUNVALVONTAA

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudistamisen käytännön toteuttamiseen toiminta-alueen kunnissa. Päätöksiin vaikutetaan mm. kannanotoilla, joita toimitetaan Kemin ja Keminmaan kunnille, eri ministeriöille, valtioneuvostolle ja eduskuntaan.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen lisäksi puututaan tarvittaessa paikallisiin kysymyksiin kuten esteettömään liikkumiseen sekä kotipalveluiden ja muiden palveluiden riittävyyteen ja henkilöstömitoitukseen. Kemin ja Keminmaan vanhusneuvostojen toimintaa seurataan ja tehdään niille aloitteita ja esityksiä ajankohtaisista asioista.

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA

Pruntsi

Pääosa toiminnasta tapahtuu Pruntsilla (Kauppakatu 28), joka
toimii arkipäivinä jäsenille ja muillekin avoimena kahvilana klo 8 … 12. Vuoden 2019 aikana pyritään siihen, että kahvila on auki jokaisena arkipäivänä kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta. Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla kahvila on ollut auki tiistaista perjantaihin.

Kahvilatoiminnan lisäksi Pruntsilla on säännöllisesti toistuvia toimintoja. Aikataulua muutetaan tarpeen mukaan, mutta toistaiseksi tapahtumia on seuraavasti:

  • maanantaisin kevyttä jumppaa·
  • tiistaisin käsityö- ja askartelukerho sekä lauluryhmä Iltatähden harjoitukset
  • keskiviikkoisin yhteislaulua
  • torstaisin korttipeliä ja jäsenten kiinnostusten mukaan muitakin pelejä
  • perjantaisin bingo (parilliset viikot) ja keskustelutilaisuudet ajankohtaisista kysymyksistä (parittomat viikot).

Pruntsilla järjestetään myös muita tapahtumia, esimerkiksi
terveydenhuollon opiskelijoiden suorittamia verenpaineen ja verensokerin mittauksia.

Pruntsille tilataan lehtiä kahvilassa kävijöiden luettavaksi. Tilattavat lehdet ovat Lapin Kansa, Eläkeläinen, Kansan Tahto, Kansan Uutiset, ja Tiedonantaja. Lisäksi Eläkeläinen-lehti
tilataan myös Kemin kirjastoon.

Kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vastaamme
Pruntsin viikkosiivouksesta ja kerran vuodessa tehtävästä suursiivouksesta.

Muuta toimintaa

Tapahtumia

Kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestetään koko jäsenistölle tarkoitettuja tilaisuuksia. Tapahtumia on ainakin ystävänpäivän
merkeissä, äitien päivänä, kevätkauden päätteeksi, syystoiminnan alkaessa ja joulun alla.

Eläkeläiset ry ja Kemin Eläkeläiset ry 60 vuotta

Osallistumme 60 vuotta vuonna 2019 täyttävän Eläkeläiset
ry:n pääjuhlaan Helsingissä 4.12. sekä kolmen pohjoisen aluejärjestön tilaisuuksiin Oulussa 6.-7.8.

Myös Kemin Eläkeläiset ry täyttää 60 vuotta. Juhlaa valmistelemaan on valittu erityinen työryhmä.

Talkootoiminta

Pruntsin kahvilatoiminta ja yhdistyksen kaikki muukin
toiminta tapahtuu talkoovoimin. Pyritään saamaan toimintaan mukaan lisää talkoolaisia. Talkootyö on välttämätöntä yhdistyksen toiminnalle ja siksi johtokunta päättää toimenpiteistä, joilla korostetaan talkootyön merkitystä.

Retket ja osallistuminen muihin tapahtumiin

Teemme virkistys- ja juhlaretkiä muiden eläkeläisyhdistysten
erilaisiin tilaisuuksiin sekä teatterikäyntejä Kemin ja mahdollisesti lähikaupunkien teattereihin.

Jäsenten kiinnostuksen mukaan järjestämme matkoja
terveyskylpylöihin tai muihin kohteisiin. Matkoja tehdään myös ulkomaille, jos halukkaita löytyy. Yhdistys osallistuu matkojen kustannuksiin erikseen tehtävien päätösten mukaisesti. Kuntorantaan pyrimme varaamaan tuettuja lomia.

Osallistumme Ivalossa pidettäville Lapin aluejärjestön talvipäiville.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vuoden 2019 aikana pidetään eduskuntavaalit ja EU-vaalit ja
mahdollisesti vielä maakuntavaalitkin. Järjestämme vaalipaneeleita tai muita tilaisuuksia, joissa voimme keskustella ajankohtaisista kysymyksistä ja kertoa vaatimuksistamme ehdokkaille.

Tuemme yhdistyksen jäsenten asettumista ehdokkaiksi ja
pyrimme aktivoimaan kaikki jäsenemme äänestämään.

Muuta toimintaa

Jäsenistön kiinnostuksen mukaan järjestetään muutakin
toimintaa, jos tarvittavat vetäjät ja järjestäjät löytyvät.

OPISKELU JA KOULUTUS

Järjestetään neuvontaa ja koulutusta tietokoneiden ja muiden
tietovälineiden käytössä, jos tarvetta ilmenee ja halukkaita osallistujia löytyy.

Lähetämme Eläkeläiset ry:n ja Lapin aluejärjestön
järjestämille kursseille koulutusta haluavat henkilöt.

KOKOUKSET JA MUU HALLINTO

Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa.
Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Talkoolaisten kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Niissä
sovitaan mm. Pruntsin talkoolaisten vuoroista.

Johtokunta kokoontuu 10 – 12 kertaa vuoden aikana tai niin
usein, kun on tarvetta.

Jaostot ja työryhmät

Johtokunta valitsee tarvittavat jaostot ja työryhmät suunnittelemaan ja toteuttamaan tehtyjen päätösten mukaista toimintaa. Huvijaosto valmistelee ohjelmaa tilaisuuksiin ja matkavastaavan apuna toimii matka- ja retkijaosto. 60-vuotisjuhlan toteuttamista varten on nimetty oma työryhmä. Muita työryhmiä asetetaan tarpeen mukaan.

Tiedotustoiminta

Toiminnasta tiedotetaan Lounais-Lapin järjestöpalstalla ja
Eläkeläinen-lehdessä sekä Pruntsin ilmoitustaululla ja radion menovinkeissä. Kemin eläkeläiset ry:n kotisivut (www.keminelakelaiset.fi) pyritään pitämään hyvin ajan tasalla. Jäsenkirjeitä lähetetään ainakin kahdesti vuodessa.

Talous

Talouden turvaamiseksi järjestämme myyjäisiä ja arpajaisia
sekä kahviotoimintaa jäsenistölle ja heidän vierailleen.

Kevät- ja syysmarkkinoiden aikana Pruntsilla on tarjolla
perinteelliset markkinamurkinat (hernekeitto ja lihasoppa).

Jäsenhankinta

Uusia jäseniä pyritään hankkimaan tiedottamalla yhdistyksen
toiminnasta julkisuudessa ja mm. seniorimessuilla. Jäsenhankintatavoite on 30 uutta jäsentä vuoden 2019 aikana.

Uusille jäsenille järjestetään ainakin yksi tervetulo- ja
tiedotustilaisuus.

ALUEJÄRJESTÖ JA MUITA JÄRJESTÖJÄ

Lapin aluejärjestö

Olemme mukana Eläkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön
toiminnassa osallistumalla sen kokouksiin sekä koulutus- ja
edunvalvontatilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin (mm. talvipäivät). Kemin eläkeläiset ry valitsee edustajat aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin sekä aluetoimikuntaan.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Tehdään yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa Kemin
ja Keminmaan vanhusneuvostoissa ja tarvittaessa muutenkin. Osallistumme vanhusten viikon tapahtumiin. Seniorimessuilla varaamme oman esittelypöydän. Osallistumme Kemin vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin.

Olemme Suomi-Venäjä-seuran jäsenjärjestö ja osallistumme
järjestön kokouksiin ja tiedotamme jäsenistölle seuran toiminnasta.

Olemme jäsen myös Kansan Sivistysliiton (KSL) Kemin yhdistyksessä.