Vaikuttamaan vaaleissa!

Eläkeläiset ry:n vaalisivuilla https://elakelaiset.fi/jarjesto/kuntavaalit-2021/

järjestö kehottaa aktiivisuuteen vaaleissa:

Vaalit ovat eläkeläisille vaikuttamisen paikka. Eläkeläiset ry kehottaa jäseniään aktiivisuuteen vaaleissa ja edistämään järjestön tavoitteita niin ehdokkaina, tukiryhmissä kuin aktiivisina äänestäjinä. Puolueiden listoilla on aina tilaa uusille ehdokkaille, ja eläkeläisiä toivotaan ehdokkaiksi
kokemuksensa ja osaamisensa vuoksi.

Sivuilla esitellään myös Eläkeläiset ry:n keskeiset vaalitavoitteet. Tässä ovat niiden otsikot:

1. SOTE-palvelut yhdenvertaisesti

• Palveluiden varmistamiseksi tarvitaan henkilökuntaa ja valvontaa

• Vanhusneuvola hyvä tapa järjestää vanhuspalvelulain edellyttämä neuvontapalvelu

2. Kunnilta ”hytessä” (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä) aktiivisuutta ja aloitteellisuutta

• Ikääntyneille mahdollisuuksia pitää huolta itsestään

• Ikääntyneet vahvasti mukaan palveluiden kehittämiseen

3. Hyvä asua koko maassa

• Vanhuksia ei saa asuntopolitiikalla eristää muista

• Kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistettävä

4. Ikäystävällinen elinympäristö

• Ikääntyneille sopivat liikenneratkaisut ja viheralueet

• Ikäystävällisyydestä kunnille houkuttelevuutta ja elinvoimaa

5. Teknologiaa ihmisten ehdoilla

• Ihmiskontaktit aina digiratkaisujen rinnalla

• Ikääntyneet mukaan digipalveluiden kehittämiseen

6. Kansalaisjärjestöt mukaan vaikuttamaan

• Kansalaisyhteiskunnan tukeminen vahvistaa kuntaa

• Vanhusneuvostot aidosti mukaan vaikuttamaan