Vaikuttamaan kuntavaaleissa!


Eläkeläiset ry:n kuntavaalisivuilla https://elakelaiset.fi/jarjesto/kuntavaalit-2021/
järjestö kehottaa aktiivisuuteen kuntavaaleissa:

Kuntavaalit ovat eläkeläisille vaikuttamisen paikka. Eläkeläiset ry kehottaa jäseniään aktiivisuuteen kuntavaaleissa ja edistämään järjestön tavoitteita niin ehdokkaina, tukiryhmissä kuin aktiivisina äänestäjinä. Puolueiden listoilla on vielä hyvin tilaa uusille ehdokkaille, ja eläkeläisiä toivotaan ehdokkaiksi
kokemuksensa ja osaamisensa vuoksi.

Sivuilla esitellään myös Eläkeläiset ry:n keskeiset vaalitavoitteet. Tässä ovat niiden otsikot:

1. SOTE-palvelut yhdenvertaisesti

• Palveluiden varmistamiseksi tarvitaan henkilökuntaa ja valvontaa

• Vanhusneuvola hyvä tapa järjestää vanhuspalvelulain edellyttämä neuvontapalvelu

2. Kunnilta ”hytessä” (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä) aktiivisuutta ja aloitteellisuutta

• Ikääntyneille mahdollisuuksia pitää huolta itsestään

• Ikääntyneet vahvasti mukaan palveluiden kehittämiseen

3. Hyvä asua koko maassa

• Vanhuksia ei saa asuntopolitiikalla eristää muista

• Kohtuuhintaista asuntotuotantoa edistettävä

4. Ikäystävällinen elinympäristö

• Ikääntyneille sopivat liikenneratkaisut ja viheralueet

• Ikäystävällisyydestä kunnille houkuttelevuutta ja elinvoimaa

5. Teknologiaa ihmisten ehdoilla

• Ihmiskontaktit aina digiratkaisujen rinnalla

• Ikääntyneet mukaan digipalveluiden kehittämiseen

6. Kansalaisjärjestöt mukaan vaikuttamaan

• Kansalaisyhteiskunnan tukeminen vahvistaa kuntaa

• Vanhusneuvostot aidosti mukaan vaikuttamaan


EHDOKKAITA

Ainakin kommunisteilla ja vasemmistoliitolla on ehdokkaana Kemin Eläkeläiset ry:n jäseniä. Tällä sivulla julkaistaan ehdokkaiden nimet (ja kuvat) kunhan ne saadaan puoluejärjestöiltä.

Ehdokkaita saattaa tulla lisää vaalipäivän siirtymisen vuoksi. Tällä hetkellä tiedossa olevat ehdokkaat ovat


Suomen kommunistinen puolue

Kaarina Pistokoski-Tikkala

Tapio Siirilä

Esko Tikkala


Lisätietoja SKP:n Kemin kaupunkijärjestön nettisivulla


Vasemmistoliitto

Kari Hanhisuanto

Kari Karvonen

Helena Kumpumäki

Anneli Mikkanen

Reijo Viitala


Lisätietoja Kemin vasemmistoliiton nettisivulla